AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Nowa era w interpretacjach podatkowych? DKIS zamierza weryfikować (zmieniać) wcześniejsze pozytywne dla podatników interpretacje

W ramach naszej codziennej praktyki spotykamy się z wieloma pismami procesowymi organów i sądów administracyjnych. Naturalnie nie zawsze zgadzamy się z wyrażonymi tam poglądami, ale ostatnie odkrycie nas jednak zaskoczyło.

Otóż w jednej z ostatnich interpretacji indywidualnych wydanej dla naszego Klienta (w sprawie podatku od darowizny pieniężnej przekazanej przez darczyńcę bezpośrednio na rachunek sprzedawcy nieruchomości nabywanej przez obdarowanego), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że „w odniesieniu do interpretacji indywidualnych, na które powoła [chyba chodziło o „powołała” – dopisek SMW] się Pani w swoim stanowisku, informujemy, że interpretacje te zostały przekazane do weryfikacji w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej”. Powołany przepis pozwala Szefowi KAS z urzędu m.in. zmienić, stwierdzić wygaśnięcie lub uchylić wydaną interpretację, jeżeli stwierdzi np. jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, TK i TSUE.

Jak widać, DKIS wziął na celownik interpretacje indywidualne, które stanowiły element argumentacji prawnej w ramach wniosku o interpretację. Przywołane zostały na potwierdzenie naszego stanowiska. Tymczasem w wydanej interpretacji DKIS zdaje się zapowiadać zniwelowanie powołanych interpretacji. Nawet jeśli były one pozytywne dla podatników, to w efekcie wskazanej weryfikacji, mogą zostać zmienione lub uchylone przez Szefa KAS.

Czy oznaczać to może, że w najbliżej przyszłości spotkamy się z falą usuwania z obrotu pozytywnych dla podatników interpretacji indywidualnych? Czy nastąpi zmiana linii interpretacyjnej?

Fragment interpretacji niejako to zapowiadający może budzić wątpliwości co do pewności prawa podatkowego i zaufania do organów podatkowych