O nas

O nas

SMW Tax Advisory Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego to grupa prężnie działających profesjonalistów w zakresie prawa podatkowego. Spółka została założona przez Sabinę Moczko-Wdowczyk – doradcę podatkowego z wieloletnim doświadczeniem, współpracującego wcześniej z Rödl&Partner oraz Deloitte, współzałożyciela i wieloletniego Prezesa Zarządu Tax Advisors Group Sp. z o.o.

Do Spółki dołączyła grupa profesjonalistów, tworzących wcześniej trzon zespołu Sabiny Moczko-Wdowczyk w Tax Advisors Group, na czele z doradcą podatkowym Anną Michalak. Wraz z nią grono partnerów spółki zasilili także: Joanna Roszak, Piotr Adamiak, Krzysztof Olbrycht oraz Grzegorz Pawlik, profesjonaliści posiadający ogromne doświadczenie w zakresie wielorakich zagadnień podatkowych.

Nadrzędnym celem partnerów jest stworzenie przede wszystkim kreatywnego ale również przyjaznego – zarówno pracownikom jak i klientom – miejsca, w którym profesjonalizm i wiedza łączą się z zaufaniem bazującym na wieloletniej, merytorycznej i personalnej współpracy.

Poznaj Partnerów

Grono partnerów naszej Kancelarii tworzy zespół współpracujących ze sobą od lat doradców podatkowych i profesjonalistów. Znamy siebie, swoje możliwości, pasje, mocne i nieco słabsze strony. Pozwala nam to zaoferować klientowi usługi na najwyższym poziomie, dopasowane nie tylko pod względem kompetencji i potrzeb, ale także temperamentów i charakterów.

Sabina Moczko-Wdowczyk

Partner /Prezes Zarządu /Doradca Podatkowy

Założyciel Spółki. Doradca podatkowy posiadający        25-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego.

Z ogromnym sukcesem współtworzyła TaxAGroup oraz pełniła funkcję Partnera i wieloletniego Prezesa Zarządu tej renomowanej spółki.

Absolwentka handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiowała na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła także pracując w firmach doradczych Roedl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego oraz Deloitte.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przez wiele lat współpracownik renomowanych firm szkoleniowych, w tym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca konferencji naukowych dla biegłych rewidentów i innych grup zawodowych. Autor i współautor licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim, co umożliwia jej skuteczną komunikację w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Anna Michalak

Partner /Prokurent /Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy z 12-letnim stażem w obszarze prawa podatkowego. 

Wcześniej Starszy Manager w spółce TaxA Group. Sp. z o.o. Doświadczenie zdobywała również w TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K. (Grupa Impel), GIA Goldenstein International Advisors Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. (w Berlinie oraz we Wrocławiu). 

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Wieloletni współpracownik renomowanych firm szkoleniowych, w tym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wektor Wiedzy, Konsult.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT oraz podatków dochodowych, wspomaga klientów przy restrukturyzacjach oraz reprezentuje ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. 

Doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. 

Joanna Roszak

Partner

Od 17 lat specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego.

Jest absolwentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej doświadczenie w budowaniu kompetencji w obszarze prawa podatkowego obejmuje pracę w renomowanych firmach, takich jak Rödl and Partner, Deloitte i Tax Advisors Group sp. z o.o. Jako Starszy Menedżer w Tax Advisors Group sp. z o.o. specjalizowała się w obsłudze spółek zagranicznych.

Jej główną dziedziną specjalizacji jest podatek od towarów i usług oraz zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. Obecnie skupia się również na wspieraniu klientów w wypełnianiu obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych i podatkiem u źródła.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim w komunikacji z klientami.

Piotr Adamiak

Partner

Specjalista z ponad 13-letnim stażem w obszarze polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Wcześniej Manager w spółce Tax Advisors Group Sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał również w Izbie Skarbowej w Poznaniu oraz Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. 

Współpracownik firm szkoleniowych, w tym w ramach Tax Advisors Group Sp. z o.o. czy też Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Biuletyn ISP).  

Zajmuje się problematyką prawno-podatkową, głównie w zakresie podatków dochodowych, podatków i opłat lokalnych, z szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości oraz podatku akcyzowego. W ramach swojej kariery zawodowej brał udział w licznych postępowaniach i czynnościach związanych z zakresem opodatkowania nieruchomości.  

Doradza w języku polskim oraz angielskim.  

Grzegorz Pawlik

Partner

Posiada ponad 18 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego w tym międzynarodowego. 

Większość doświadczenia zdobywał w pracy w strukturach wewnętrznych podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, w tym także kierując działami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawno – podatkowych aspektów funkcjonowania rynków finansowych i rynku kapitałowego w tym przede wszystkim w zakresie działalności banków, funduszy inwestycyjnych oraz innych uczestników z branż działających na tych rynkach.  Uczestniczył w wielu projektach dotyczących podatkowych aspektów funkcjonowania branży finansowej, w tym w zakresie instrumentów rynku finansowego. Brał aktywny udział w konsultacjach zmian w przepisach podatkowych dotyczących rynku finansowego.

Od września 2020 r związany z Tax Advisors Group Sp. z o.o., gdzie jako menadżer zajmował się wspieraniem Klientów z różnych branż gospodarki.

Zajmuje się problematyką prawno – podatkową przede wszystkim w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT w transakcjach krajowych, a także problematyką podatkową restrukturyzacji działalności przedsiębiorców.

Doradza w języku polskim i angielskim

Krzysztof Olbrycht

Partner 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygodę z podatkami rozpoczął od pracy w Urzędzie Skarbowym Wrocław Psie Pole zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe będąc członkiem sekcji podatkowych spółek notowanych na giełdzie oraz niemieckiej firmy doradczej Rӧdl & Partner. Wcześniej jako Manager w Tax Advisors Group Sp. z o.o. wspierał spółki polskie oraz zagraniczne w zakresie kreowania polityki cen transferowych, tworzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych czy grupowych dokumentacji Masterfile.

W ramach dotychczasowej pracy uczestniczył w wielu postępowaniach, kontrolach w zakresie tematyki cen transferowych oraz praktycznej realizacji procedur MAP oraz APA.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak główne pole jego zainteresowań skupia się na obszarze cen transferowych.

Doradza w języku polskim i angielskim.

Nasz zespół

Grono naszych specjalistów uzupełnia zespół współpracujących z nami doradców podatkowych i konsultantów. Chętnie pomagamy zgłębić tajniki zawodu doradcy podatkowego studentom wrocławskich uczelni w ramach płatnych praktyk i staży. Z dumą stwierdzamy, że wielu z nich wiąże się z nami na dłużej, zasilając i wzmacniając nasz zespół, m.in.:

Michał Sulik

Radca Prawny

Jakub Malij

Konsultant Podatkowy

Katarzyna Nowicka

Biuro Zarządu

Igor Hetlof-Rydzyński

Radca Prawny /Doradca Podatkowy

Kamila Bartela

Starszy konsultant podatkowy

Beata Świerk

Biuro Zarządu

Patrycja Barczyk

.

Kacper Leśny

.

Natalia Łużna

.