Oferta

Oferta

Bieżące Doradztwo Podatkowe

Tworząc kancelarię chcieliśmy, by podstawą współpracy z klientem było wzajemne zaufane, ale także kreowanie bezpiecznych warunków prowadzenia biznesu i minimalizowanie potencjalnych ryzyk podatkowych. Cele te realizujemy w ramach bieżącej współpracy z klientem, gdzie staramy się zapewnić mu wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych oraz poszukiwania prawnie dopuszczalnych optymalnych rozwiązań podatkowych.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy:

 • konsultowanie bieżących zagadnień z obszaru prawa podatkowego
 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opinii zabezpieczającej
 • opracowywanie opinii prawnopodatkowych
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem skutków i rozwiązań podatkowych
 • wsparcie w zakresie sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych
 • w razie potrzeby kontakty z organami podatkowymi
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • analizę bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, PCC i innych danin publicznoprawnych

Forma kontaktu jest zawsze dopasowana do okoliczności, potrzeb klienta, jego lokalizacji. Z przyjemnością gościmy zatem klientów w naszych klimatycznych wnętrzach w budynku przy ulicy Ruskiej, ale jesteśmy także otwarci na kontakt telefoniczny, online, czy też wizyty w siedzibie klienta.

Bieżące Doradztwo Podatkowe

Tworząc kancelarię chcieliśmy, by podstawą współpracy z klientem było wzajemne zaufane, ale także kreowanie bezpiecznych warunków prowadzenia biznesu i minimalizowanie potencjalnych ryzyk podatkowych. Cele te realizujemy w ramach bieżącej współpracy z klientem, gdzie staramy się zapewnić mu wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych oraz poszukiwania prawnie dopuszczalnych optymalnych rozwiązań podatkowych.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy:

 • konsultowanie bieżących zagadnień z obszaru prawa podatkowego
 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opinii zabezpieczającej
 • opracowywanie opinii prawnopodatkowych
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem skutków i rozwiązań podatkowych
 • wsparcie w zakresie sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych
 • w razie potrzeby kontakty z organami podatkowymi
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • analizę bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, PCC i innych danin publicznoprawnych

Forma kontaktu jest zawsze dopasowana do okoliczności, potrzeb klienta, jego lokalizacji. Z przyjemnością gościmy zatem klientów w naszych klimatycznych wnętrzach w budynku przy ulicy Ruskiej, ale jesteśmy także otwarci na kontakt telefoniczny, online, czy też wizyty w siedzibie klienta.

Rzeczywistością naszych klientów są także czynności kontrolne organów podatkowych, przekształcające się czasami w postępowania, a czasem znajdujące swój finał przed sądami administracyjnymi. W tym zakresie zapewniamy klientom pełne wsparcie, związane z pomocą w sporządzaniu stosownych pism, wsparciem w zakresie procedury postępowania, budowania argumentacji, czy po prostu przejęcia bieżących kontaktów z organami podatkowymi czy skarbowymi.

Jesteśmy do pełnej dyspozycji naszych klientów w zakresie reprezentacji przez organami podatkowymi, skarbowymi czy sądami administracyjnymi.

Nasze działania skoncentrowane są przy tym na maksymalnie szybkim uzyskaniu satysfakcjonującego zakończenia postępowania, a zatem na zakończeniu sporu na jak najwcześniejszym etapie przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów postępowania.

Postępowania podatkowe i skarbowe

Postępowania podatkowe i skarbowe

Przeglądy podatkowe

Złożoność życia gospodarczego wymusza czasami przeprowadzenie procesów związanych z przekształceniami, zmianami organizacyjnymi, strukturalnymi. Procesy takie często wiążą się z koniecznością dokonania weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych, czy ujęcia poszczególnych transakcji, ale także np. weryfikacji poprawności wypełniania obowiązków związanych z cenami transferowymi. Czasami także podmioty gospodarcze po prostu, bez związku z planowanymi transakcjami, chcą zlecić weryfikację poprawności swoich rozliczeń podatkowych, tak, by znaleźć możliwości ich usprawnienia, a czasem naprawienia.

Tego rodzaju zapotrzebowaniu najlepiej naprzeciw wychodzą oferowane przez nas przeglądy podatkowe, okresowe audyty podatkowe czy po prostu procedury tax due dilligence.

W ramach usługi przeprowadzenia przeglądów podatkowych zespół naszych doradców podatkowych weryfikuje prawidłowości rozliczeń podatkowych Klientów. Efektem takiej analizy jest raport, który na życzenie klienta wskazuje także sugestie dotyczące korekt czy możliwości usprawnienia procesów.

Rzeczywistością naszych klientów są także czynności kontrolne organów podatkowych, przekształcające się czasami w postępowania, a czasem znajdujące swój finał przed sądami administracyjnymi. W tym zakresie zapewniamy klientom pełne wsparcie, związane z pomocą w sporządzaniu stosownych pism, wsparciem w zakresie procedury postępowania, budowania argumentacji, czy po prostu przejęcia bieżących kontaktów z organami podatkowymi czy skarbowymi.

Jesteśmy do pełnej dyspozycji naszych klientów w zakresie reprezentacji przez organami podatkowymi, skarbowymi czy sądami administracyjnymi.

Nasze działania skoncentrowane są przy tym na maksymalnie szybkim uzyskaniu satysfakcjonującego zakończenia postępowania, a zatem na zakończeniu sporu na jak najwcześniejszym etapie przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów postępowania.

Realizując transakcje z zagranicznymi powiązanymi podmiotami konieczne jest uwzględnienie problematyki tzw. cen transferowych. Zgodnie bowiem z regulacjami prawa podatkowego, transakcje z podmiotami powiązanymi powinny być realizowane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Nasz zespół cen transferowych służy w tym zakresie klientom szerokim i profesjonalnym wsparciem.

W tym zakresie świadczymy pełen wachlarz usług, poczynając od wsparcia przy sporządzeniu polityki cen transferowych, po przygotowanie dokumentacji lokalnej, analiz rynkowości, dokumentacji grupowej, czy sprawozdań i raportów dotyczących cen transferowych. Jesteśmy także do dyspozycji w zakresie wsparcia w trakcie kontroli podatkowych czy skarbowych dotyczących cen transferowych. Posiadamy także kompetencje i doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu procedury wzajemnego porozumiewania się i procedury APA.

Ceny transferowe

Przeglądy podatkowe

Złożoność życia gospodarczego wymusza czasami przeprowadzenie procesów związanych z przekształceniami, zmianami organizacyjnymi, strukturalnymi. Procesy takie często wiążą się z koniecznością dokonania weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych, czy ujęcia poszczególnych transakcji, ale także np. weryfikacji poprawności wypełniania obowiązków związanych z cenami transferowymi. Czasami także podmioty gospodarcze po prostu, bez związku z planowanymi transakcjami, chcą zlecić weryfikację poprawności swoich rozliczeń podatkowych, tak, by znaleźć możliwości ich usprawnienia, a czasem naprawienia.

Tego rodzaju zapotrzebowaniu najlepiej naprzeciw wychodzą oferowane przez nas przeglądy podatkowe, okresowe audyty podatkowe czy po prostu procedury tax due dilligence.

W ramach usługi przeprowadzenia przeglądów podatkowych zespół naszych doradców podatkowych weryfikuje prawidłowości rozliczeń podatkowych Klientów. Efektem takiej analizy jest raport, który na życzenie klienta wskazuje także sugestie dotyczące korekt czy możliwości usprawnienia procesów.

Doradztwo strukturalne i doradztwo przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach

Bazując na naszym wieloletnim, bogatym doświadczeniu, możemy zapewnić naszym klientom wsparcie przy różnorakich projektach strukturalnych jak i międzynarodowych. Dzięki pracy w międzynarodowych korporacjach, także za granicą, w spółkach doradztwa podatkowego, administracji skarbowej czy biznesie, łączymy nie tylko doświadczenie merytoryczne, ale także operacyjne i biznesowe z szerszym spojrzeniem na zagadnienia transakcji międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte za granicą czy w trakcie wieloletniej obsługi zagranicznych podmiotów, pozwala nam inaczej spojrzeć na wyzwania globalizacji i wspólnego rynku, a tym samym wesprzeć naszych klientów w sprawnym przeprowadzeniu procesów inwestycyjnych.

Wspomnieć należy, że posiadamy także bogate doświadczenie w przedmiocie wprowadzania podmiotów do Specjalnych Stref Ekonomicznych czy uzyskania decyzji na prowadzenie działalności na obszarze objętym Polską Strefą Inwestycji.

Ceny transferowe

Realizując transakcje z zagranicznymi powiązanymi podmiotami konieczne jest uwzględnienie problematyki tzw. cen transferowych. Zgodnie bowiem z regulacjami prawa podatkowego, transakcje z podmiotami powiązanymi powinny być realizowane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Nasz zespół cen transferowych służy w tym zakresie klientom szerokim i profesjonalnym wsparciem.

W tym zakresie świadczymy pełen wachlarz usług, poczynając od wsparcia przy sporządzeniu polityki cen transferowych, po przygotowanie dokumentacji lokalnej, analiz rynkowości, dokumentacji grupowej, czy sprawozdań i raportów dotyczących cen transferowych. Jesteśmy także do dyspozycji w zakresie wsparcia w trakcie kontroli podatkowych czy skarbowych dotyczących cen transferowych. Posiadamy także kompetencje i doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu procedury wzajemnego porozumiewania się i procedury APA.

Doradztwo strukturalne i doradztwo przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach 

Wiedzę, którą zdobyliśmy w trakcie wieloletniej pracy z naszymi klientami, staramy się także wykorzystać i przekazać podczas szkoleń, konferencji, warsztatów i webinarów.

Nasi partnerzy, przede wszystkim Sabina Moczko-Wdowczyk i Anna Michalak od lat dzielą się wiedzą w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, konferencji czy spotkań. Sabina i Ania są odznaczonymi członkami honorowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w trakcie szkoleń i spotkań otwartych ale także zamkniętych.

Nasi doradcy zorganizują dla Państwa szkolenie indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Szkolenia

Bazując na naszym wieloletnim, bogatym doświadczeniu, możemy zapewnić naszym klientom wsparcie przy różnorakich projektach strukturalnych jak i międzynarodowych. Dzięki pracy w międzynarodowych korporacjach, także za granicą, w spółkach doradztwa podatkowego, administracji skarbowej czy biznesie, łączymy nie tylko doświadczenie merytoryczne, ale także operacyjne i biznesowe z szerszym spojrzeniem na zagadnienia transakcji międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte za granicą czy w trakcie wieloletniej obsługi zagranicznych podmiotów, pozwala nam inaczej spojrzeć na wyzwania globalizacji i wspólnego rynku, a tym samym wesprzeć naszych klientów w sprawnym przeprowadzeniu procesów inwestycyjnych.

Wspomnieć należy, że posiadamy także bogate doświadczenie w przedmiocie wprowadzania podmiotów do Specjalnych Stref Ekonomicznych czy uzyskania decyzji na prowadzenie działalności na obszarze objętym Polską Strefą Inwestycji.

Szkolenia

Wiedzę, którą zdobyliśmy w trakcie wieloletniej pracy z naszymi klientami, staramy się także wykorzystać i przekazać podczas szkoleń, konferencji, warsztatów i webinarów.

Nasi partnerzy, przede wszystkim Sabina Moczko-Wdowczyk i Anna Michalak od lat dzielą się wiedzą w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, konferencji czy spotkań. Sabina i Ania są odznaczonymi członkami honorowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w trakcie szkoleń i spotkań otwartych ale także zamkniętych.

Nasi doradcy zorganizują dla Państwa szkolenie indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb.