AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Podatek u źródła od usługi ubezpieczeniowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2023 r. o sygn. akt II FSK 244/21, rozstrzygnął wieloletni spór dotyczący tego, czy umowa ubezpieczenia jest podobna do umowy gwarancji, a zatem czy płatności z tytułu nabycia tychże usług podlegają wykazaniu w IFT I potencjalnemu podatkowi u źródła – przy braku spełnienia warunków do zwolnienia. Sąd uznał, że usługa ubezpieczeniowa nie stanowi usług podobnych do wyżej wymienionych i jako niewymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT nie jest objęta w Polsce podatkiem u źródła.